Ανασυγκρότηση Δ.Σ Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Σχολείου Παλλήνης,

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011

StumpleUpon DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google Twitter FaceBook

image002 copy

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

            Στην Κάντζα Παλλήνης σήμερα την 16ην Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Σχολείου Παλλήνης, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης  την αντικατάσταση δύο (2) τακτικών μελών του και την ανασυγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα.

 

Αποφασίζεται :

1.    Μετά την αποχώρηση των τακτικών μελών του Δ.Σ. Μιχάλη Ρέππα (προέδρου) και Δημοσθένη Αρχιμανδρίτη (αντιπροέδρου) λόγω αποφοίτησης των τέκνων τους από το σχολείο, τις θέσεις τους ως τακτικών μελών του Δ.Σ. καταλαμβάνουν τα αναπληρωματικά μέλη Μαίρη Ντάβου και Γιώργος Λάϊος.

2.    Μετά από ψηφοφορία μεταξύ των νέων μελών του, το Δ.Σ. ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής :

Πρόεδρος:                Μαίρη Ντάβου

Αντιπρόεδρος:         Ιουλία Παπαοικονόμου

Γραμματέας:              Σταύρος Βανακάρης

Ταμίας:                      Μιχάλης Μαραγκάκης

Μέλος:                       Δημήτρης Ανδρέου

Μέλος:                       Άννυ Παπαδοπούλου

Μέλος:                       Γιώργος Λάϊος

3.    Λόγω αποχώρησης του Δημήτρη Μαρούλη ως εκπροσώπου του Συλλόγου στη Σχολική Επιτροπή, τη θέση του καταλαμβάνει η πρώτη αναπληρωματική Μαίρη Ντάβου.

4.    Λόγω αποχώρησης του Δημοσθένη Αρχιμανδρίτη ως ενός εκ των τριών εκπροσώπων του Συλλόγου στην Ένωση Συλλόγων Γονέων, οι εκπρόσωποι περιορίζονται στους δύο (Ιουλία Παπαοικονόμου και Γιώργος Λάϊος).

 

Κάντζα Παλλήνης, 16 Σεπτεμβρίου 2011

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

           Μαίρη Ντάβου                                                        Σταύρος Βανακάρης